Aanmelden / uitschrijven

Met ingang van 1 december 2011 is bij wet vastgelegd dat stilzwijgende verlenging en de opzegtermijn van lidmaatschappen voor sportverenigingen is teruggebracht tot 1 maand.
Dat betekend dat uw lidmaatschap automatisch doorloopt naar het volgend jaar, mits u het lidmaatschap heeft opgezegd, en is bevestigd door het bestuur, voor 1 december van het lopende jaar.
Bron: NOC*NSF

Indien u een kind met een beperking aan de zwemlessen bij Flevostar-Almere wilt laten deelnemen, dan wordt het kind het hoofdlid en moet minimaal 1 ouder mee lid worden met een gezinslidmaatschap.